Skip to main content

کتاب «مدل‌سازی مواد با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی»، کتابی است که به تصور من، توانسته است نظریه‌ی تابعی چگالی را به زبان نسبتاً ساده‌ای بیان کند. فصل‌های دوم و سوم این کتاب را ترجمه کرده‌ام. به نظرم این دو فصل برای همه‌ی کسانی که می‌خواهند به دنیای نظریه‌ی تابعی چگالی وارد شوند، بسیار مفید و ضروری است. دریافت نظر دانشجویان و همکاران برایم بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

 

ادامه…

مطالبی که در این‌جا به عنوان مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس آمده، در برگیرنده‌ی محتوای درس فیزیک پایه‌ی ۲ برای دانشجویان علوم و مهندسی است. این مطالب، نتیجه‌ی تجربه‌ی تدریس این درس در سال‌های مختلف است. هدف از آن کمک به دانش‌جویان برای توانمند شدن در حل مسائل فیزیک پایه است.

 

ادامه…