Skip to main content

درس چهاردهم: قانون گوس (pdf)
تکلیف شماره ۱۴ (pdf)
پاسخ تکلیف شماره ۱۴ (pdf)

دانشجویان گرامی لطفا توجه کنید که این ویدیوها در سال‌های قبل ضبط شده و ممکن است تفاوت‌هایی با درس‌نامه‌‌هایی که فایل پی‌دی‌اف آن‌ها را مشاهده می‌کنید، داشته باشد.

قانون گوس: بخش اول

قانون گوس: بخش دوم

 

قانون گوس: بخش سوم