Skip to main content

درس هیجدهم: پتانسیل الکتریکی – حل چند مسئله (pdf)

hتکلیف شماره ۱۸: (pdf)

پاسخ تکلیف شماره ۱۸ (pdf)

 


حل یک مسئله: پتانسیل الکتریکی ناشی از یک مخروط با چگالی سطحی بار یکنواخت: