Skip to main content

درس سی‌ام: الکتروستاتیک در محیط‌های مادی (pdf)

تکلیف شماره ۳۰ (pdf)

پاسخ تکلیف شماره ۳۰ (pdf)

حل یک مسئله (مسئله‌ی ۹ از فصل ۴ کتاب میلفورد)

درس بیست و چهارم: دی‌الکتریک (pdf)

تکلیف شماره 24:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter25-Problems: 42,44,45,48,49,50,53,54